slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

VELKOMMEN TIL KLIMAARKIVET

Dette nettstedet inneholder forskningsmateriale, artikler og kopier av foredrag om klima.
Spesifikke temaer i nettstedet kan lokaliseres enten via toppmenyen eller menyen på venstre side.
Menyen har en rekke temaer og undertemaer om klima. Klikk på disse for å få frem lister over
materiale om det valgte tema eller undertema.Alle menypunktenes lister er lenker til innlagt materiale.
For mer informasjon: Om Klimaarkivet

Klimarkivets nyeste artikler:

Isalger som vokser uten lys

Kilde: Teknisk Ukeblad (05.03.2018)

Grønlandske isalger setter verdensrekord: Vokser nesten uten noe lys

Dansk forskning viser at temperaturstigning i snøen gagner næringskjeden i Arktis. Gang på gang blir forskere overrasket over hvilken fantastisk evne organisk liv har til alltid å finne en metode for å tilpasse seg ekstreme forhold. Dette gjelder også isalger, som vokser på undersiden av isen i arktiske farvann.

Klimapolitikk: Elektrisitetspriser i Australia

Kilde: Institute of Public Affairs (IPA) Australia (30.08.2017)

Institute og PublicAffairs (IPA) i Australia illustrer at elektristetsprisene i landet har økt i takt med at myndigheten i delstatene har introdusert fornybar energi, som alternativ til billigere fossilt drivstoff.

November Arctic Refreezing

Synopsis: Månedlig utbredelse av havis i Arktis i løpet av 2017 har tatt seg opp og kan nå sammenliknes med tidligere dekade

Kilde: Global Warming Policy Forum (GWPF)

Forfatter: Ron Clutz, Science Matters 03.12.2017

How to Feed the Planet and Its Additional 1.5 Billion Persons 30 Years from Now

Kilde: Center for the Study of Carbon Dioxide and Globale Changes (13.11.2017)

Verdens matvaresituasjon 2017

Kilde: FN-organet Food and Agricultural Org. (FAO)

Synopsis: Den globale produksjonen av tradisjonelle kornslag nådde et historisk høyt nivå i løpet av 2017

FAO Cereal Supply and Demand Brief

Historie om geologi er kilden til klimakunnskap

Forfatter: Arne W Grønhaug, geolog

Debatten om klima er preget av en ensidig oppmerksomhet om værfenomener som såkalte ekstremvær og værrekorder som får en oppblåst oppmerksomhet i media. Tydeliggjøring av begreper som klima og klimaendringer er fraværende og så tåkelagt at det ikke er mulig å forstå hva som menes. Det settes likhetstegn mellom klima og miljø, og værfenomener diskuteres som om det dreier seg om klima. I det følgende er det forsøkt å klarne begrepene og presentere de fakta som foreligger om klima og klimaendringer på grunnlag av gammel og litt ny kjent kunnskap.

The truth about the global warming pause

Kilde: Global Warming Policy Forum (GWPF)

Forfatter David Whitehouse

Korrekt om klima

av Stein Bergsmark

En skriftserie om klimavitenskap og politikk

Vårt klima - en realitetsorientering

Stein Bergsmark er fysiker og har også gjort omfattende metastudier om jordens klima. Han har oppsummert sine studier i en rapport som bestrider IPCCs påstander om menneskeskapte klimaendringer.

Solenergi i Norge er unødvendig, kostbart og uten klimaeffekt

Kilde: Aftenposten 18.mai 2017, forfatter Petter Tuvnes, sivilingeniør
 
I Norge produseres mer elektrisk strøm enn vi bruker: Produksjonen i 2016 var 149,5 TWh og eksporten på 16,5 TWh. Kraftoverskuddet i Norden forventes å femdobles frem mot 2030.
 
Beliggenhet, energiforsyning og produksjon av strøm tilsier at Norge er det landet i verden som minst trenger solenergi.
 

Klimaarkivets formålsparagraf

Å presentere forskningsmateriale som kan belyse, på en nøytral og balansert måte, hvordan 
klima har forandret seg over tid og hvilke faktorer som påviselig kan påvirke klimautviklingen.
Klimaarkivet tar ikke noe standpunkt i debatten om det kompliserte klimaspørsmålet. Innholdet
i nettstedet står for forfatternes egne meninger og oppfatninger og som har samtykket i å bli
inkludert i klimaarkivet.
 
Klimarkivet er et norskspråklig nettsted. Når det er naturlig eller ønskelig vil vi også ta med engelskspråklig materiale. Dette kan være ledsaget av en oppsummering på norsk som er forfattet eller oversatt av Klimaarkivets redaksjon.
 
Les mer:  Hva er klima?

ANSVARLIGE FOR KLIMAARKIVET

Nettstedet ble registrert i NORID 10.mars 2011 og er derfor lovlig beskyttet.  
Ansvarlig redaktør John Sverre Svendsen (mail: editor”krøllalfa” klimaarkivet.no*) vedrørende innhold
Webansvarlig Tor Hofstad (mail: webmaster”krøllalfa”klimaarkivet.no* ) vedrørende tekniske spørsmål/feil
(mailadressene er ”forvansket” for beskyttelse mot spam-roboter).
All innsats med å holde Klimaarkivet oppdatert, er basert på frivillig, ulønnet basis. På grunn av en del andre prioriteringer har dette arbeidet vært inaktivt en periode, men er nå tatt opp igjen.
Klimaarkivet mottar gjerne artikler som omhandler tema relatert klima og
inviterer alle som er interessert i det kompliserte klimaspørsmålet til å ta kontakt med redaksjonen, 
Les mer : Om Klimaarkivet                 
 
Klimaarkivet er under oppgradering for å bedre presentasjonen av innholdet og mottar gjerne
tips og forslag om forbedringer.
 
Menyen inneholder følgende punkter:
 
Aktuelt:       Liste over artikler og nyheter  som må ansees å være særlig viktige

Foredrag:     Liste over og kopier av foredrag avholdt i Seniorteknologenes temagruppemøter

Artikler:       Alfabetisk opplisting av alle artikler på nettstedet
    
Debatt:        Liste over  klimarelaterte debattinnlegg  i Teknisk Ukeblad
    
IPCC:          Liste over materiale og  artikler som vedrører FNs klimapanel (IPCC)

Lenker:        Liste over andre nettsteder som behandler klimatema
 
Om Klimaarkivet:Bakgrunnstoff om nettstedet Klimaarkivet.
Alle menypunktenes lister er lenker til den enkelte artikkel

Menyen på venstre side er Navigering etter tema

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer