Formålet med Klimaarkivet

Å presentere forskningsmateriale som kan belyse, på en nøytral og balansert måte, hvordan klima har forandret seg over tid og hvilke faktorer som påviselig kan påvirke klimautviklingen.Klimaarkivet tar ikke noe standpunkt i debatten om det kompliserte klimaspørsmålet. Innholdet i nettstedet står for forfatternes egne meninger og oppfatninger og som har samtykket i å bli inkludert i klimaarkivet.

Klimarkivet er et norskspråklig nettsted. Når det er naturlig eller ønskelig vil vi også ta med engelskspråklig materiale. Dette kan være ledsaget av en oppsummering på norsk som er forfattet eller oversatt av Klimaarkivets redaksjon.

Les mer: Hva er klima?


Ansvarlige for Klimaarkivet

Redaktør for Klimaarkivet er John Sverre Svensen og kan kontaktes på epostadresse editor 'krøllalfa' klimaarkivet.no

Teknisk ansvarlig for Klimaarkivet er Tor Hofstad og kan kontaktes på epost webmaster 'krøllalfa' klimaarkivet.no

(Begge epostadressene er forvansket for å unngå "spam-roboter")

All innsats med å holde Klimaarkivet oppdatert, er basert på frivillig, ulønnet basis. På grunn av en del andre prioriteringer har dette arbeidet vært inaktivt en periode, men er nå tatt opp igjen. Klimaarkivet mottar gjerne artikler som omhandler tema relatert klima oginviterer alle som er interessert i det kompliserte klimaspørsmålet til å ta kontakt med redaksjonen. 

Les mer : Om Klimaarkivet                 
 

Klimaarkivet er under oppgradering for å bedre presentasjonen av innholdet og mottar gjerne tips og forslag om forbedringer.

Menyen inneholder følgende punkter:

Aktuelt:         Liste over artikler og nyheter  som må ansees å være særlig viktige
Foredrag:     Liste over og kopier av foredrag avholdt i Seniorteknologenes temagruppemøter
Artikler:         Alfabetisk opplisting av alle artikler på nettstedet
Debatt:         Liste over  klimarelaterte debattinnlegg  i Teknisk Ukeblad
IPCC:           Liste over materiale og  artikler som vedrører FNs klimapanel (IPCC)
Lenker:         Liste over andre nettsteder som behandler klimatema
Om Ka:         Bakgrunnstoff om nettstedet Klimaarkivet.

Alle menypunktenes lister er lenker til den enkelte artikkel

Menyen på venstre side er Navigering etter tema

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer