Hva er klima?

Klima er vær i langt perspektiv, ikke i dager eller timer, men over tiår og hundreår og omfatter både temperatur, vind og nedbør. Jorda har i løpet av de siste millioner år vært utsatt for enorme klimaendringer i form av lange istider og hektiske, men korte mellomistider. Da snakker vi om klimatrender som endres over årtusener, men også de bråe temperaturfall som endrer klima over bare et titalls år, for eksempel i slutten av siste istid (pleistocen), da Nordkalotten overraskende ble dekket igjen av et isteppe som holdt stand i ca. 1000 år.

Hva er miljø?

Begrepene Klima” og ”miljø” blandes ofte sammen. ”Miljø” kommer fra fransk milieu som er satt sammen av mi-(midten) og sted (lieu) i betydningen ”omgivelser”.Ordet er særlig blitt et begrep innenfor de livsbetingelser menneskene har rundt seg og assosieres gjerne med fargen grønn. COspiller en avgjørende rolle for opprettholdelsen av våre grønne omgivelser. For å illustrere ulikene mellom begrepene ”klima” og ”miljø”, betegnes COi klimasammenheng som en miljøgift på tross av at både mennesker og dyr i det biologiske mangfold er helt livsavhengige av gassen som næring for mat- og surstoffproduksjon til alle levende vesener. CO likestilles feilaktig  med vanskelig nedbrytbare miljøgifter, som giftige triklorforbindelser  i DDT, PCB, dioksiner og mange sprøytevernmidler.

Hvilke faktorer påvirker klimaet?       

Vi vet en del om hvilke faktorer som påvirker klimaet, men ikke i hvilken grad. For de langsiktige svingningene er endringer i jordas bane rundt sola viktige.
For de mer kortsiktige er det ennå ikke vitenskapelig enighet.
Faktorer som antas å spille inn, er de såkalte klimagassene, solflekker og kosmisk stråling.
Det er vel ingen overdrivelse at de største skillelinjene i diskusjonen går på i hvilken grad menneskeheten siden den industrielle revolusjonen selv har påvirket klimaet,
eller om svingningene i de siste hundreårene har helt naturlige årsaker.

Hvorfor Klimaarkivet?

Dette nettstedet er etablert for å stille til rådighet sentralt, en stor bredde av klimaforskning. Her finner du foiler fra en rekke foredrag som har vært holdt i regi av SeniorTeknologene i Tekna, en rekke lenker til andre nettsteder med klimastoff, og utvalgte artikler som antas å være særlig interessante.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer