Skal lage diesel av plastavfall

ENOVA støtter bygging av et pilotanlegg i Nes kommune for omdanning av plastavfall til flytende syntetisk drivstoff, med et bidrag på kr. 10 498 000. Prosjekteier og teknologileverandør er Quantafuel AS, med underleverandør Hulteberg AB.

Prosjektet er en teknologisk innovasjon, med energieffektiv teknologi for omforming avplastavfall til flytende syntetisk drivstoff i en vesentlig mer energieffektiv prosess enn dagens kjente teknologier.

Pilotanlegget vil bidra til å gi verdifulle driftserfaringer for teknologileverandørog ble presentert på Zerokonferansen i 2016, samt ENOVAkonferansen i 2017 i et samarbeid med Norner AS.

Prosjektet er det første i sitt slag globalt og har stort potensial for spredning internasjonalt da det genereres store mengder plastavfall globalt. Teknologileverandør anslår spredningspotensialet til 10 anlegg innenfor et 5-års tidsperspektiv som kan gi reduserteutslipp av klimagasser. 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer