Historiske data

Why did Greenland's viking colonies disappear? It may have been because the trade in walrus ivory collapsed

Oppsummering:  Det  har lenge  vært  antatt at Vikingene, som hadde bosatt seg på Grønland over 500 år, ble fordrevet på grunn av klimaendringer , som gjorde det umulig å overleve . Nyere hypotese går ut på at handelen med valrosstenner, som var sterkt etterspurt av de velstående i Europa, etter hvert ble redusert til et nivå da det ikke lenger var lønnsomt og som grunnlag for fortsatt bosetting og jakt på valross. Det er antatt at alle valrosstenner i Europa, som ble brukt til kunstgjenstander, hadde sin opprinnelse på Grønland.

Ikke varmere i Norge i 1990 enn på 1800-tallet

Konklusjon: Årsgjennomsnitts-temperaturen for Oslo og Svalbard har vist meget liten endring. Om det finnes steder på jorden hvor det over de siste 100 – 150 år har skjedd noen dramatisk temperaturøkning, er den i lys av funnene fra Oslo og Svalbard, ikke global. Det er ingen positiv korrelasjon mellom CO2 konsentrasjon og bakketemperatur. Lovverk og bestemmelser som er basert på feilaktig grunnlag, bør nå gjennomgås og omgjøres.

Historie om geologi er kilden til klimakunnskap

Debatten om klima er preget av en ensidig oppmerksomhet om værfenomener som såkalte ekstremvær og værrekorder som får en oppblåst oppmerksomhet i media. Tydeliggjøring av begreper som klima og klimaendringer er fraværende og så tåkelagt at det ikke er mulig å forstå hva som menes. Det settes likhetstegn mellom klima og miljø, og værfenomener diskuteres som om det dreier seg om klima. I det følgende er det forsøkt å klarne begrepene og presentere de fakta som foreligger om klima og klimaendringer på grunnlag av gammel og litt ny kjent kunnskap.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer