IPCC

Klimaarkivets rapport - Vitenskapelig kunnskap om klima

Rapporten tilbakeviser påstanden om at den målte temperaturstigning på 0,8 – 1,1 ºC siden før-industriell tid, i vesentlig grad skyldes menneskeskapte (antropogene) utslipp av CO2. Siden temperaturstigningen i hovedsak er naturlig og utenfor menneskelig kontroll, er klimaendringer som oppleves, også naturlige. Rapporten baserer seg på dokumentert klimahistorikk og åpen, publisert klimafaglig forskning. De store kostnadene forbundet med å redusere antropogene utslipp av CO2 vil ikke påvirke klimaet målbart. De klimatiltak som settes i verk fører til betydelige naturødeleggelser og svekkelse av privat og offentlig økonomi.

Klimamodellen må forkastes

Oppsummering: For at en modell, teori, hypotese skal tilfredsstille natiurvitenskapelig metode må en rekke krav være oppfyllt. Alle resultater av en modell etc. skal være kontrollerbare.  Hvis så ikke er tilfelle, er det ikke naturvitenskap. FNs klimapanel IPPCs prognoser om global temperaturutvikling har feilet basert på den feilaktige oppfatning at økt CO2 innhold i atmosfæren er temperaturpådriver, mens det påviselig er motsatt.

Påstanden om: «97 % enighet blant vitenskapsmenn om at CO2 er årsaken til den globale oppvarming» er grundig tilbakevist.

En rekke kommentatorer til IPCCs konklusjoner om at menneskeskapt CO2 er den eneste årsaken til global oppvarming, har påstått at det er «97 % enighet blant vitenskapsmenn om dette». Disse referer seg til en forskningsrapport (John Cook et al.) som konkluderer med dette. En ny studie viser at man kan ikke trekke en slik konklusjon av de underliggende data i denne forskningsrapporten.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer