Om Klimaarkivet

gb.png Read English translation

Introduksjon


Klimaspørsmålet er et vedvarende tema i det offentlige rom og det er grunn til å tro at mange som uttaler seg offentlig, ikke har tilstrekkelig informasjon og faglige kunnskaper om faktorer som påvirker klimaet. Det er manglende klimakunnskaper blant folk flest, som trolig skyldes lite tilgang til klimaforskning på en lettfattelig og oppsummert måte, fra en sentral og lett tilgjengelig nøytral kilde.

Tekna SeniorTeknologene (SET) etablerte i begynnelsen av 2009 en Klimastudiegruppe med over 30 engasjerte medlemmer, med det formål å tilegne seg bedre kunnskaper fra anerkjente klimaforskere og vitenskapsmenn. Dette ble gjort mulig gjennom en serie interne forelesninger. Gruppen er nøytral og tar ikke stilling til påstander som foredragsholderne presenterer, men stiller spørsmål og diskuterer innhold.

Etter et større antall foredrag konkluderte klimastudiegruppen at det er stort behov for å videreformidle denne kunnskapen i - og utenfor TEKNA. TEKNA, som teknisk – naturvitenskapelig forening, er ikke involvert i noen klimaforskning i egen regi og mottar heller ikke offentlige eller private midler til arbeid med klimaspørsmål. Foreningen har derfor ikke noe klimafaglig grunnlag for å ta stilling til det kompliserte klimaspørsmålet, men bør forholde seg nøytral. Klimaarkivet er en uavhengig part i formidling av klimaforskning og som ikke har tatt noe standpunkt i klimadebatten.

 

Etablering av klima-arkiv


Det foreligger i dag et meget stort antall forskningsartikler om alle de faktorer som påvirker klima globalt. Mange av disse fremstillingene har ulike synspunktene om årsaksforhold og forventet klimautvikling. Det er ulike holdninger til konklusjonene i FNs klimapanels rapporter (IPCC), som er ledende i klimadiskusjoner og klimapolitikk globalt.

For å kunne gjøre klimamateriale enkelt tilgjengelig, ble nettstedet www.klimaarkivet.no etablert og behørig registrert og beskyttet i NORID 11.mars 2011. Nettstedet inneholder forskningsrapporter, artikler og kopier av foredrag relatert klima, som er fritt og enkelt tilgjengelig via en temaindeks og oppsummering av innhold (”readers digest”).

Forfatterne og indikerte kilder har på forhånd gitt tillatelse til at deres materiale blir inkludert i nettstedet. Nettstedet vil etter hvert ha lenker til forfatternes cv-er etc.

Nettstedet er fritt tilgjengelig, men innholdet kan ikke påvirkes av utenforstående

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer