Vi kan ikke styre temperaturen!

Forfatter : Halfdan Carstens, redaktør GEO

Artikkel ble opprinnelig publisert i Teknisk Ukeblad 1517

Det er med stor undring jeg stadig konstaterer at menneskene skal være i stand til å kontrollere temperaturen på Jorda. Angivelig like enkelt som å kontrollere lufttrykket i en ballong ved å blåse inn eller slippe ut luft.

I Aftenpostens artikkel 31. oktober «Nye klimaløfter vil bremse oppvarmingen» refereres for eksempel en FN-rapport der det blir sagt at togradersmålet ikke blir oppfylt i dette århundret, men at «temperaturstigningen kan begrenses til 2,7 grader».

Ved å redusere utslippene av klimagassen CO2, skal menneskene altså klare å styre den globale temperaturutviklingen de neste 85 årene med en nøyaktighet på én desimal. En nøyaktighet som meteorologene bare kan drømme om når de skal spå morgendagens vær. Bakgrunnen er at vi har en teori («klimateorien») som viser at temperaturen er en funksjon av CO2-utslippene. Jo mer CO2, jo høyere temperatur. Så enkelt er det. Vi tror på det, fordi det stadig blir gjentatt av et flertall av klimaforskerne (men langt fra alle) og repetert i alle media.

 

Men er det så enkelt? Er det virkelig grunn til å tro at «klimateorien» kan forutsi den globale temperaturutviklingen gjennom resten av dette århundret?

La oss gå litt tilbake i tid. I 1988 kom James Hansen, den amerikanske forskeren som har fått mye av æren for at menneskeheten har blitt gjort oppmerksom på at den globale oppvarmingen er skapt av menneskene selv, med en prognose som viste at temperaturen ville stige jevnt og trutt de neste 30 årene (frem til 2019). 27 år er gått, men den globale temperaturen er langt lavere enn det han spådde. Han klarte altså ikke å lage en troverdig prognose for temperaturutviklingen basert på sin egen klimamodell.

Nå vet vi også at den globale temperaturen i det hele tatt ikke har steget de siste 18 årene. Temperaturutviklingen er flat, og dette er et sterkt avvik fra modellene, basert på «klimateorien», som forutsatte en kraftig økning i den samme perioden. Resultatet er at det nå er kaldere på Jorda enn det «klimateorien» forutsa for 20 år siden.

Spørsmålet er derfor hvorfor vi skal stole på en prognose for de neste 85 årene, når vi ikke en gang kan stole på «spådommer» som går over 20-30 år i vår egen tid?

Jeg påstår at de klimaforskerne som står bak dette lurer allmennheten ved å innbille oss at vi kan styre temperaturen ved å endre utslippene av klimagasser. Klimaet er et enormt komplekst system der både atmosfæren og havet inngår. Det kan ikke sammenlignes med å skru på vannkranen for at det skal renne ut litt mindre eller litt mer. Men det er dessverre det inntrykket som blir gitt.

Det som er virkelig trist er at vi – på grunn av disse prognosene – bruker enorme pengesummer (milliarder av dollar) på å redusere utslippene av CO2, fordi vi tror at dette kan styre temperaturutviklingen. Disse pengene tror jeg kunne vært mye bedre benyttet – for å ta bare ett eksempel – på å redusere nedslaktingen av regnskogene i Brasil og Indonesia. 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer