Glem CO2

DET ER FORTSATT mye mas om CO2 i TU, mens det meldes om synkende interesse andre steder. For eksempel så vil nå i 2011 det bevilgende Representantenes Hus i USA stoppe bevilgninger til FNs klimapanel IPCC.

Mange milliarder kroner brukes på forskning for å redusere utslipp av CO2 i atmosfæren. Hva om forskerne lykkes i å fjerne all CO2? Da vil alt liv dø ut! CO, er nemlig en livsviktig gass forplantenes fotosyntese og alt liv på jorden. Det er misbruk av ord å kalle CO2 for forurensning. Den spekulative myten om at utslipp av CO2 fra menneskelig aktivitet skal føre til global oppvarming og alvorlig klimakrise har nå vist seg å være fei1. Det er 390 ppm (milliondeler) CO2 i luften. Bare ca 15 milliondeler stammer fra menneskelig aktivitet. CO2-fangst vil i beste fall ta bort noen få milliondeler. Det vil ikke innvirke på klima fordiCO2 er en svak drivhusgass. Øking av CO2 haren effekt på temperaturstiging som er avtagende(logaritmisk) og nesten all effekt er ubrukt opp, ved 390 ppm.

Vanndamp er en mye sterkere og mer effektiv klimagass. Satellittmålinger over 10 år har vist at bare 1 % normal endring i skydekket kan forklare mye av klimaendringene, mens endringer på noen få milliondeler CO2 ikke har noen målbar effekt i det hele tatt (Dr. Roy W Spencer, 2010). Klimamodellene fra 20 år tilbake, da klimaskremslene begynte, viser seg nå å være feil. De siste 15år har temperaturen vært konstant etter vekslende oppvarming siden siste istid for over 150 år siden(Dr. Phil Jones, UEA). Korrelasjonen mellom CO2og temperatur er for tiden negativ og var det også fra 1940 t1l 1970 på tross av at CO2 har økt. Det alene er nok til å tilbakevise at menneskeskaptCO2 vil føre til katastrofal global oppvarming, og at det er sterkere naturlige årsaker til oppvarmingen.

Forskerne som tror på klimakrise, og som er økonomisk avhengig av forskningsbevilgninger for å opprettholde myten, har forklart sine spådommer med at det er en forsterkende effekt i tillegg til CO2. Målinger har vist at en slik forsterkende effekt bare er 117 til 1/6 år. hva man har antatt (Dr. Richard S. Lindzen, 2009 og Dr. Herman Harde,2011).

De siste års målinger og forskning har vist at korrelasjonen mellom effekten av solen på skyene, havene og global temperatur stemmer meget godt med temperaturutviklingen, mye bedre enn CO2(Dr. Joseph Daleo, 2010). Klimaendringene kan altså forklares med naturlige endringer i hvordan solen påvirker oppvarming av havene og danner skyer, og skyenes respons på denne oppvarmingen. Dette er endringer som lar seg måle med satellitt, mens bidrag fra CO2 er så lite at det ikke har latt seg måle (neglisjerbart ifølge Dr. Roy W. Spencer, 2010). Manglende effekt av CO2 støttes av analyse av empiriske data for atmosfærens varmestråling over 60 år (F. Miskolczi, 20l0).

CO2 er en harmløs klimagass, men meget viktig for livet på jorden gjennom fotosyntesen. MerCO2 gir mer plantevekst og mer mat. All CO2-virksomhet kan opphøre straks, og de enorme ressurser som er planlagt brukt på å redusere CO2,til ingen n1tte, kan brukes på virkelige problemer som å bekjempe sult, sykdom, fattigdom, energimangel etc., samt motvirke negative endringer som følge av naturlige klimavariasjoner.

Petter Tuvnes, siv.ing

Teknisk Ukeblad 1011 side 74

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer