Klimamodellen må forkastes

Forfatter: Cand.real Bjørn Brevik

 

Oppsummering: For at en modell, teori, hypotese skal tilfredsstille natiurvitenskapelig metode må en rekke krav være oppfyllt. Alle resultater av en modell etc. skal være kontrollerbare.  Hvis så ikke er tilfelle, er det ikke naturvitenskap. FNs klimapanel IPPCs prognoser om global temperaturutvikling har feilet basert på den feilaktige oppfatning at økt CO2 innhold i atmosfæren er temperaturpådriver, mens det påviselig er motsatt.

 

Klimamodellen må forkastes

 

Naturvitenskap bygger på en stringent metodelære, kall det også vitenskapsfilosofi, som er presentert slik av den legendariske Nobelprisvinner Richard Feynman :

 

 "Det spiller ingen rolle hvor flott teorien din er. Det spiller ingen rolle hvor smart du er. Hvis teorien din ikke stemmer med eksperimenter, hvis teorien din ikke stemmer med observasjoner, er den feilaktig. Det er alt som betyr noe".

 

Richard Phillips Feynman (1918-1988) var en av de mest innflytelsesrike amerikanske fysikere i det 20. århundre.

 

For at en modell, teori, hypotese skal tilfredsstille naturvitenskapelig metode må en rekke krav være oppfylt. Dette er i korthet at alle resultater av en modell e.l. skal være kontrollerbare, dvs. at uavhengige fysikere skal kunne etterprøve utsagnene/resultatene ved egne utregninger/observasjoner - og at alle skal viser samme resultat. Hvis dette ikke er tilfelle er det ikke naturvitenskap - det er kun ikke-vitenskapelige påstander! Som et, for øvrig berømt, eksempel er de uregelmessigheter som ble observert ved Merkurs bane - basert på Newtons gravitasjon-lover alene. Albert Einstein kunne, ved presentasjonen av sin generelle relativitetsteori i 1915, forklare disse uregelmessigheten ut fra denne teorien. Dette ble ved uavhengige observasjoner bekreftet - da først ble øvrige fysikere overbevist.

 

Derfor; Hvis en eneste relevant måleserie viser signifikante avvik fra f.eks. en modells forutsigelser så må m.a.o. modellen forkastes. IPCC`s mange forutsigelser om temperaturutvikling, herunder sammenheng mellom at CO2 mengden i atmosfæren øker først og så øker temperaturen er feil.

 

For noen år siden ble det slått stort opp at ved å undersøke iskjerner fra Grønland og Antarktisk skulle man nå endelig få fastslått at CO2 øker temperaturen. Så ble det stille - dørgende stille. Årsaken er at man fant ut det motsatte - først økte temperaturen og med en tidsforsinkelse - på ca. ett år - CO2 -innholdet i atmosfæren. Dette er nøyaktig i henhold til den såkalte Henrys lov, men motsatt FN`s klimapanel (IPCC).

 

For å summere opp; klima-fakta er ikke resultat av avstemninger blant mer eller mindre selverklærte klima-«spesialister», men som følge av en klar metodelære, anvendt på relevante og signifikante målinger - som alle bekrefter (i denne sammenheng) den/de anvendte klimamodeller. Hvis en eneste relevant måle-serie viser motsatte resultater må modellen(-e) forkastes!

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer