Sluttrapport fra klimakonferansen i Madrid, Spania 2-13. desember 2019

Klimakonferansen i Madrid ble avsluttet nesten to døgn på overtid, etter krevende forhandlinger. Det så lenge ut til at klimakonferansen knapt ville få beslutninger av betydning, men det ble enighet om flere viktige beslutninger på tampen av møtet. 

 Hovedbeslutningen endte til slutt med en klar oppfordring til land om økte ambisjoner, når land skal melde inn nye eller oppdaterte nasjonale mål under Parisavtalen i 2020. De fleste land ønsket dette, men mange store utslippsland var likevel imot dette, og det var krevende forhandlinger før det ble enighet om budskapet. 

 Det ble ikke enighet om markedsregelverk under Parisavtalen. Uenigheten omfattet ulikt syn på bruk av kvoter fra før 2020, bokføring og innretting av ordninger for å støtte klimafinansiering. Arbeidet skyves på til neste møte. 

 Diskusjonen om hvordan mekanismen for tap og skade kan styrkes, ble landet etter lange dragkamper. Mekanismen skal støtte  fattige og sårbare land i håndtere de alvorligste virkningene av klimaendringene. Enigheten ble nådd til tross for stor uenighet om hvordan økt støtte, herunder finansiering, skal kanaliseres under Klimakonvensjonen og om hvordan mekanismen skal styres.

 Norge preget forhandlingene ved å være med å lede både tekniske diskusjonene (v/Marianne Karlsen) og de politiske forhandlingene (v/klima- og miljøminister Ola Elvestuen) på tap og skade. Peer Stiansen var med på å lede de tekniske diskusjonene om markedsregelverket.  

 Flyttingen av møtested fra Santiago de Chile til Madrid skapte utfordringer, men den praktiske gjennomføringen av møtet var svært vellykket. Både Chile og Spania fikk mye ros for flytting og gjennomføring av møtet.

 Den seremonielle åpningen av COP 25 mandag 2. desember ble godt gjennomført. Leder av FNs klimapanel Hoesung Lee, Spanias statsminister Pedro Sanchez og FNs generalsekretær Antonio Guterres holdt alle taler som pekte på klare funn fra vitenskapen og behov for kraftig økte ambisjoner. Guterres pekte særlig på behovet for at de store utslippslandene øker sine mål under Parisavtalen. Dette pekte også statsminister Erna Solberg på i sitt innlegg i rundebordskonferansen om økte nasjonale ambisjoner, etter den seremonielle åpningen.
 

Du kan lese den fullstendige sluttrapporten her:

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer