Solenergi i Norge er unødvendig, kostbart og uten klimaeffekt

Kilde: Aftenposten 18.mai 2017, forfatter Petter Tuvnes, sivilingeniør

I Norge produseres mer elektrisk strøm enn vi bruker: Produksjonen i 2016 var 149,5 TWh og eksporten på 16,5 TWh. Kraftoverskuddet i Norden forventes å femdobles frem mot 2030.

Beliggenhet, energiforsyning og produksjon av strøm tilsier at Norge er det landet i verden som minst trenger solenergi.

Solenergi er uten systemfordeler. Produksjonen er størst i sommerhalvåret når forbruket er lavest og tilsiget til vannkraftsystemet størst. Solkraft reduserer ikke behovet for kapasitet i nettet, fordi solcellene har minimal produksjon om vinteren, den dimensjonerende perioden for nettet.

Vi forventer bare en moderat økning av strømprisene. NVE har beregnet at kabelforbindelsene vil bidra med 2 øre per kWh i 2030, mens kraftbørsen angir en økning på 4 øre de neste ti år.

Realistisk priset koster solstrøm kr. 1,50 per kWh, og er derfor ulønnsomt. I 2014 betalte et nettselskap spotpris for kjøp av solstrøm. Spotprisen i Sør-Norge var i 2014 på 24 øre.

Solceller gir CO2-utslipp når de produseres, rundt 60 gCO2/kWh. 10 000 typiske solcelleanlegg vil øke utslippene med flere tusen tonn CO2 per år. Når levetiden for anleggene går ut, står man igjen med 5 000 tonn problematisk spesialavfall.

Eksport av subsidiert strøm fra 10 000 anlegg vil kunne gi reduksjon av kullkraft i Europa, men global temperaturreduksjon i år 2100 blir bare 0.00003 grader C, beregnet med klimamodellen ”MAGICC” fra FNs klimapanel.  

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer