Klimarapporter

Klimaarkivets rapport - Vitenskapelig kunnskap om klima

Rapporten tilbakeviser påstanden om at den målte temperaturstigning på 0,8 – 1,1 ºC siden før-industriell tid, i vesentlig grad skyldes menneskeskapte (antropogene) utslipp av CO2. Siden temperaturstigningen i hovedsak er naturlig og utenfor menneskelig kontroll, er klimaendringer som oppleves, også naturlige. Rapporten baserer seg på dokumentert klimahistorikk og åpen, publisert klimafaglig forskning. De store kostnadene forbundet med å redusere antropogene utslipp av CO2 vil ikke påvirke klimaet målbart. De klimatiltak som settes i verk fører til betydelige naturødeleggelser og svekkelse av privat og offentlig økonomi.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer