Klimaendringer

Klimaarkivets rapport - Vitenskapelig kunnskap om klima

Rapporten tilbakeviser påstanden om at den målte temperaturstigning på 0,8 – 1,1 ºC siden før-industriell tid, i vesentlig grad skyldes menneskeskapte (antropogene) utslipp av CO2. Siden temperaturstigningen i hovedsak er naturlig og utenfor menneskelig kontroll, er klimaendringer som oppleves, også naturlige. Rapporten baserer seg på dokumentert klimahistorikk og åpen, publisert klimafaglig forskning. De store kostnadene forbundet med å redusere antropogene utslipp av CO2 vil ikke påvirke klimaet målbart. De klimatiltak som settes i verk fører til betydelige naturødeleggelser og svekkelse av privat og offentlig økonomi.

Vår planet blir grønnere - vil økt innhold av CO2 i atmosfæren føre til farlig global oppvarming ?

Mange er bekymret for konsekvensene av atmosfærens økte innhold av CO2 etter i mange år å ha blitt bombardert med mulige farlige konsekvenser av resulterende global oppvarming. Nå er det mye som tyder på at CO2-påstanden er feil og at vitenskapelige undersøkelser viser at det var temperaturen som forandret seg først, før atmosfærens innhold av CO2 forandret seg. Mao, det er temperaturen som er pådriver og ikke CO2

Ny forskning: Skyer og sol-aktivitet har innflytelse på klimaendringene

Forskningsresultatene, som ble offentliggjort i Nature, peker mot store tendenser i naturlige variasjoner i tidligere og fremtidige klima som er uavhengig av nivået på drivhusgasser. Resultatene bestyrker teoriene til den danske forskeren Henrik Svensmark (Danish Space Institute i København) som bruker kosmisk stråling og skyer til å undersøke følsomheten til klimaet i forhold til karbondioksid.

Er vi på vei inn i en ny istid?

Jorden har de siste millioner av år hatt opptil 40 istider, adskilt av mellomistider. Det er jordaksnes helning, jordbanen og innstråling fra veredensrommet som påvirker disse klimaendringene over tid, som er i følge Milankovitch-teorien. En mellomistid varer omtrent 10 000 år, mens nåværenede har vart hele 11 700 år. Det er beregnet at en ny istid kan tidligst oppstå om ca. 20 000 år.

Myten om det stabile klimaet

Oppsummering: Klimaet har beviselig forandret seg over tid, som er godt dokumentert gjennom vitenskapelige undersøkelser. Det er derfor helt feil, som noen forskere påstår, at det er menneskelige aktiviteter som har påvirket et ellers stabilt klima, med utslipp av klimagasser.  

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer