Metrologi

Ny studie av isbreer i Alpene viser at nedsmelting startet mye tidligere enn antatt

Oppsummering: Ny informasjon tyder på at nedsmeltingen av isbeer i Alpene begynte tidligere enn begynnelsen av den industrielle revolusjon. Under den lille istid (1300 -1870) nådde isbreene sitt høyeste nivå. Deretter begynte nedsmelting som et resultat av naturlige klimaendringer, upåvirket av menneskelige aktiviteter. Det har tidliger vært antatt at store sotutslipp fra industriene etter 1860-årenen var ansvarlig for økte bresmelting. Men mellom 1850 og 1875-årene var ikke atmosfærens inhold av sotpartikler høyere enn det som ville være normalt. Det var først etter disse årene at sotpartikler begynte å overstige naturlige nivåer. Studiet tar ikke stilling til om menneskeskapte aktiviteter bidrar til klimaendringer, som kan ha påvirket bresmeltingen.

Ekstremvær

Det er ikke registrert noen økning i antall ekstremværhendelser i Norge de siste 20 år. Har ikke den jevneøkning av atmosfærisk CO2 noen betydning for antall ekstremværhendelser?

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer