Vårt klima - en realitetsorientering

Stein Bergsmark er fysiker og har også gjort omfattende metastudier om jordens klima. Han har oppsummert sine studier i en rapport som bestrider IPCCs påstander om menneskeskapte klimaendringer.

Han lister opp 14 ubestridelige fakta om klima og avslutter sitt avsluttende sammendrag slik:

"De ovennevnte fakta avviker sterkt fra Klimapanelets budskap og leder til den uunngåelige konklusjon at mye av den norske og internasjonale klimapolitikken hviler på feil grunnlag. Er leseren allerede på dette stadium i tvil? Les videre! Alt blir inngående forklart i rapporten."

Stig Bergsmark har senere laget en omarbeidet og komprimert utgave av sin klimarapport med tittelen: "En klimhistorie fra virkeligheten" som også er inkludert her.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer